Hoe groot is de kans op artrose na een knieblessure?

Na een knieblessure neemt de kans op artrose in dit gewricht toe. Maar hoe groot is dit risico? Engelse wetenschappers gingen op onderzoek uit en kwamen tot een opmerkelijke conclusie. De hoeveel bloed in het kniegewricht op het moment van de verwonding blijkt een rol te spelen.

Onderzoekers van het Imperial College London hebben het verband onderzocht tussen acuut knieletsel en artrose. Eerdere studies hebben deze relatie al aangetoond, maar het is nog niet mogelijk om te voorspellen of iemand met een knieblessure ook daadwerkelijk deze aandoening kan ontwikkelen. Daarom ging een team onder leiding van Dr. Fiona Watt op zoek naar antwoorden. De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in de het medisch tijdschrift Lancet Rheumatology.

Laboratoriumwerk

“Gewrichtsletsel is een belangrijke kans voor ons om risicofactoren en processen te begrijpen die zich in de vroege ontwikkeling van artrose voordoen,” legt Watts uit. “Dit stelt ons in staat om mensen met een hoger risico te identificeren, zodat we mogelijk artrose kunnen voorkomen. Laboratoriumwerk heeft ons verteld dat op het moment van een blessure ontstekingen ontstaan. We wilden weten of deze reactie een belangrijke factor is voor het ontwikkelen van artrose.”

Gewrichtsvloeistof

De onderzoekers rekruteerden 150 mensen tussen de 16 en 50 jaar die in de voorafgaande acht weken een acute knieblessure hadden opgelopen. Aan het begin van de studie werden markers van ontstekingen gemeten in zowel het bloed als de gewrichtsvloeistof. Twee jaar na de eerste verwonding keek het team naar door de patiënt gerapporteerde symptomen, zoals kniepijn. Ook werd gekeken naar structurele veranderingen in het kniegewricht op röntgenfoto’s. De onderzoekers zagen dat ongeveer 15-20 procent van de mensen twee jaar na de blessure tekenen van artrose in de knie vertoonden. Dit is significant, gezien de jonge leeftijdsgroep van de deelnemers aan het onderzoek.

Hoeveelheid bloed

De bevindingen wijzen op drie belangrijke factoren die de ontwikkeling van artrose na knieletsel in gang kunnen zetten. Het gaat om de ernst van de blessure, de aanwezigheid van grote hoeveelheden bloed in het gewricht op het moment van de verwonding en zwelling in het kniegewricht. Dit is de eerste keer dat is vastgesteld dat het meten van de hoeveelheid bloed in het gewricht een belangrijke rol kan spelen bij knieartrose na een blessure. Interessant is dat het team ook zag dat de structurele verschillen die na twee jaar in het kniegewricht werden opgemerkt, niet overeen kwamen met de symptomen die de mensen zelf rapporteerden. Bijvoorbeeld iemand kon veel kniepijn ervaren, terwijl op de röntgenfoto’s weinig veranderingen te zien waren. Of omgekeerd.

Artrose voorspellen

“Een beter begrip van het verband tussen gewrichtsletsel en artrose – vooral in de vroege stadia – is van vitaal belang om het onderzoek naar de aandoening te bevorderen. Zo kan er voor gezorgd worden dat de juiste behandeling op het juiste moment wordt gegeven,” zegt Watts. “De bevindingen van de studie suggereren dat er mogelijk manieren zijn om te meten en te voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat iemand artrose ontwikkelt na een knieblessure.”